САЙТТЫ ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ www.qrt.kz

САЙТТЫ ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ www.qrt.kz

1     ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

  •           Сайтты www.qrt.kz ("Сайт") пайдаланудың осы ережелерін, меншік иесі болып табылатын Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Кенесары көшесі, 4 үй, НП 45 мекенжайы бойынша орналасқан, бизнес сәйкестендіру нөмірі [070540015721] («Компания»)  «Talantiz» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес ("ережелер") кандидаттардың сайтты пайдалану тәртібін белгілейді. Осы Ережелер компания мен кандидат арасында жасалатын, Кандидатпен пайдаланушы келісімі (бұдан әрі бірлесіп аталатын «Келісім») сілтемесі бойынша орналастырылған Пайдаланушы келісімінің ажырамас бөлігі болып табылады. Ережелер мен Келісім арасында қайшылық болған жағдайда, соңғысы басым күшке ие болады.

 

  •            Осы Ереженің ажырамас бөлігі болып табылатын 1-қосымшада бас әріппен көрсетілген барлық терминдердің мәндері бар.
  •            Компания сайтты пайдалануда барлық кандидаттар үшін немесе кандидаттардың жекелеген санаттары үшін шектеулер белгілеуге құқылы (кандидаттардың болатын жеріне, Сайт ұсынылатын тілге және т.б. байланысты).
  •            Кандидат Сайтта компьютерлік инциденттердің туындауына бағытталған әрекеттерді жасамауы тиіс.
  •           Компания кандидаттардың Сайтта іс-қимылдарының мониторингін (есепке алу мен статистиканы) жүргізуге құқылы.
  •           Сервистер мен қызметтер үміткерлерге сайтта көрсетілген, Тарифтер сілтемесі бойынша орналастырылған шарттар мен бағаларға сәйкес тегін және ақылы негізде ұсынылады.
  •           Кандидат сайттың кандидаттарға компания сервистерін өз бетінше пайдалануға мүмкіндік беретін алаң болып табылатынын түсінеді.
  •           Компанияның сайтта ұсынатын сервистері кез келген сәтте кандидатты алдын ала хабардар етпей, функционалдық мүмкіндіктердің нысаны мен сипатын өзгертуі, толықтыруы, жаңартуы, өзгертуі мүмкін, осыған байланысты оларды «сол қалпында» режимінде, яғни кандидат сервистерге жүгінген кезде компания ұсынатын түрде және көлемде пайдалану ұсынылады. Компания, қажет болған жағдайда, өз қалауы бойынша, алдын ала ескертусіз, жалпы кандидаттарға немесе жеке кандидатқа Сервистерді (немесе сервистер шеңберінде қандай да бір жекелеген функцияларды) ұсынуды тоқтатуға (уақытша немесе түпкілікті) құқылы. Осы 1.9-тармақтың ережелері сервистерді өзгерту бөлігінде қызметтерге қолданылмайды.
  •           Компания кандидаттарға осы Келісімнің шарттары бойынша тестілеуден өтуді қоса алғанда, сайттағы қолжетімді сервистерді пайдалануды ұсынады. Жекелеген сервистерді пайдалануға қатысты қосымша шарттар, қағидалар мен шектеулер белгіленуі мүмкін, оларды көрсетілетін қызметтерді сатып алу процесінде кандидаттар төлеуге тиіс. Компания кез келген уақытта Сервистерді ұсыну шарттарын қайта қарауға немесе өзгертуге, сайттың және (немесе) сервистердің функционалдық мүмкіндіктерін, оның ішінде кандидаттардың сервистерге немесе сайттың жекелеген функционалдық мүмкіндіктеріне қол жеткізу шарттарын толықтыруға, өзгертуге, шектеуге, кеңейтуге құқылы.

2     САЙТТА ТІРКЕЛУ

  •           Кандидат осы Келісімнің шарттарында компания көрсететін қызметтерге Тапсырыс берген кезде Сайтта тіркелу міндетті болып табылады. Кандидат сайтта тіркелгеннен кейін түйіндемені орналастыруға, тестілеу нәтижелерін үшінші тұлғаларға жіберуге, сондай-ақ жекелеген сервистерді пайдалануға құқылы.
  •           Тіркелу кезінде кандидат осы Ережемен танысуға және қабылдауға міндетті. Егер Кандидат Ережелерді өзі үшін қолайсыз деп есептесе немесе Кандидат олардың талаптарымен келіспесе, онда Кандидат тіркеу процесін ол аяқталғанға дейін тоқтатуға міндетті.
  •           Тіркеу кезінде міндетті есепке алу деректерін (аты, тегі, телефоны, электрондық мекенжайы және өзге де деректер сияқты) қоспағанда, Кандидат дербес таңдайтын есепке алу деректері көрсетіледі. Есептік жазбаны тіркеу кандидаттың бір электрондық пошта мекенжайына бір рет жүзеге асырылады. Тіркеу кезінде бұрын көрсетілген электрондық пошта мекенжайын пайдалана отырып, Сайтта жаңа Есептік жазбаны қайта тіркеуге жол берілмейді. Кандидат сайттағы жеке кабинеттегі есептік деректерді немесе қажет болған жағдайда сайтта көрсетілген өзге тәсілмен өзгерте алады.
  •           Кандидат тіркеу кезінде көрсететін дербес деректер, сондай-ақ өзге де ақпарат дұрыс болуға тиіс. Кандидат өзі таңдаған құпиясөздің қауіпсіздігі (болжамға тұрақтылық) үшін дербес жауапты болады, сондай-ақ өз құпиясөзінің құпиялылығын өз бетінше қамтамасыз етеді.
  •           Кандидат өзінің есептік деректерінің сақталуын қадағалауға және оларды үшінші тұлғаларға ашпауға міндетті. Кандидаттың атынан және мүддесінде әрекет ететін немесе кандидатпен тиісті келісімдер негізінде осындай есептік деректерді алған адамдарды қоспағанда, Кандидат өзінің есептік деректерін үшінші тұлғаларға беруге, сондай-ақ үшінші тұлғаларға оның есептік деректерін Сайтта авторизациялау үшін тікелей немесе жанама түрде пайдалануға рұқсат етуге құқылы емес. Кандидатта оның бірегей логині мен паролінің қауіпсіздігіне немесе оларды үшінші тұлғалардың рұқсатсыз пайдалану мүмкіндігіне қатысты күдік туындаған жағдайда, Кандидат компанияға өзінің логині мен паролін кез келген рұқсатсыз пайдалану туралы дереу хабарлауға міндеттенеді.
  •           Жарамды электрондық пошта мекенжайын және (немесе) ұялы телефон нөмірін көрсете отырып, кандидат оларға қол жеткізе алатындығын және оларды пайдалану бойынша қажетті өкілеттіктерге ие екенін растайды.
  •           Кандидаттың жеке кабинетінен оның есептік деректерін пайдалана отырып, сондай-ақ кандидаттың жеке кабинетте көрсетілген телефон нөмірін пайдалана отырып жасалған кез келген іс-әрекет кандидаттың өзі немесе ол уәкілеттік берген адам жасаған іс-әрекет болып саналады және кандидат үшін осы Қағидаларды, ҚР заңнамасының талаптарын бұзғаны үшін жауапкершілікті қоса алғанда, ол туралы ақпарат сайтта орналастырылатын осындай іс-әрекеттерге қатысты міндеттер мен жауапкершілікті белгілейді.
  •           Кандидат, егер оның осы деректердің ашылғанына күдіктенуге себептері болса, оның уәкілетті емес үшінші тұлғалары немесе компанияның талабы бойынша пайдалануы мүмкін болса, тіркелген деректерін дереу өзгертуге міндетті.
  •           Компания сайтты пайдалану кезінде кандидат ұсынатын ақпараттың дұрыстығын тексеру үшін қолжетімді техникалық шешімдерді пайдалануға құқылы. Компания кандидаттың шынымен кім болып көрінетініне, сондай-ақ кандидаттың сайтта берген ақпараты шындыққа сәйкес келетініне кепілдік бере алмайды. Компания үміткерлерге сайттағы барлық құралдарды қолдана отырып, ықтимал контрагенттермен байланыс орнатуды және мәмілелер жасау және контрагентті таңдау кезінде абай болуды және сақ болуды ұсынады.
  •           Компания кандидаттың жеке кабинетіне кіруіне тосқауыл қоюға, сонымен бірге оның хабарландыруларын орналастыруды және көрсетуді тоқтатуға құқылы. Компания кез келген уақытта кандидаттың сервистерге қол жеткізуін тоқтатуға және (немесе) шектеуге, сондай-ақ кандидаттың Сайттағы есептік жазбасын қалпына келтіру мүмкіндігінсіз бұғаттауға немесе жоюға құқылы.
  •           Сайтта ашық қолжетімділікте орналастырылған хабарландырулар мен өзге де ақпаратты қарау кандидаттан тіркелуді және (немесе) авторизациялауды талап етпейді, алайда мұндай іс-әрекеттер жасаған кезде Кандидат кез келген жағдайда осы Келісімнің ережелерін сақтауға міндетті.
 •           КАНДИДАТТЫҢ ЖЕКЕ КАБИНЕТІ
  •           Кандидаттың жеке кабинеті кандидаттың дербес деректері мен есептік деректерін, оның логині мен паролін, кандидат шотының жай-күйі туралы ақпаратты, сондай-ақ компанияның қалауы бойынша айқындалатын өзге де ақпаратты қамтитын сайттағы кандидаттың есептік жазбасы болып табылады.
  •           Кандидаттың жеке кабинетіне кіруі бірегей логин мен парольді пайдалану арқылы жүзеге асырылады.
  •           Кандидаттың жеке кабинетіндегі дербес ақпаратын Компания осы Келісімнің шарттарына сәйкес сақтайды және өңдейді.
  •           Жеке кабинет кандидатқа құқық береді:
   •           қолжетімді және (немесе) кандидатқа көрсетілген қызметтер мен сервистер туралы ақпаратқа қол жеткізу;
   •           кандидаттың сайттағы әрекеттерінің мониторингі (есебі және статистикасы) ;
   •           компания ұсынатын нысанда компаниямен байланыс;
   •           компания ұсынатын басқа да функцияларды жүзеге асыру.
  •            Кандидат өзінің Жеке кабинетін сайтқа санкцияланған қол жеткізу үшін пайдалануға құқылы.
  •            Кандидат кандидаттың жеке кабинетіне қол жеткізу үшін деректерді кез келген жағдайда (оның ішінде шарттар немесе келісімдер бойынша) үшінші тұлғаларға өз еркімен беру жағдайларын қоса алғанда, кандидаттың жеке кабинеті шеңберінде немесе оның жеке кабинеті арқылы сайтты пайдалана отырып, барлық іс-әрекеттері (сондай-ақ олардың салдарлары) үшін дербес жауапты болады. Бұл ретте Кандидат өзінің құпиясөзінің құпиялылығын кез келген бұзу (бұзу туралы күдік) туралы және (немесе) кандидаттың жеке кабинетін пайдалана отырып, сайтқа санкцияланбаған кіру туралы компанияға хабарлаған жағдайларды қоспағанда, кандидаттың есептік жазбасындағы сайт шеңберіндегі немесе оны пайдалана отырып жасалған барлық іс-әрекеттер кандидаттың өзі жасаған болып есептеледі.
  •            Кандидат компанияға кандидаттың жеке кабинетінің деректерін пайдалана отырып, сайтқа санкцияланбаған (кандидат рұқсат бермеген) қол жеткізудің кез келген жағдайы туралы және (немесе) жеке кабинет деректерінің құпиялылығының кез келген бұзылуы (бұзылуы туралы күдік) туралы дереу хабарлауға міндетті.
  •           Компания кандидаттың жеке кабинетін бұғаттауға, кандидат Ережелердің шарттарын және Компания мен кандидат арасындағы қатынастарды регламенттейтін өзге де құжаттарды бұзған жағдайда себептерін түсіндірмей кез келген контентті жоюға құқылы.

4     Кандидаттар ұсынатын мәліметтер

  •           Сайтты пайдалану шеңберінде Кандидат есептік деректерде тек дұрыс мәліметтерді ұсынуға міндеттенеді және өзі ұсынған ақпарат үшін жауапты болады. Кандидат мұндай мәліметтерді Сайтта редакциялау арқылы уақтылы жаңартуға міндеттенеді.
  •           Компанияның Сервистерін пайдалану процесінде (оның ішінде тіркелу, сайт беттерін қарау және т. б.) Кандидат дербес деректерді және кандидат туралы өзге де мәліметтерді (кандидаттың тегі, аты, әкесінің аты немесе бүркеншік аты, электрондық поштасының мекенжайы, ұялы телефон нөмірі, сондай-ақ кандидат ұсынған, оның ішінде Сайтта кері байланыс нысаны арқылы басқаларға жіберілетін хабарламалардағы кез келген өзге ақпарат) компанияға ұсыну немесе ашық қолжетімділікте ұсыну туралы шешімді, және т. б.) Келісімді орындау және ережелерді сақтау мақсаттары үшін, сондай-ақ осы арқылы компанияның, компанияның үлестес тұлғаларының және төлем агенттерінің кандидаттың дербес деректерін және өзге де деректерін өңдеуге, оларды (оның ішінде дербес деректер субъектілерінің құқықтарын барабар қорғауды қамтамасыз ететін шет мемлекеттердің аумағына трансшекаралық беруге) компанияның тапсырмасы бойынша әрекет ететін үшінші тұлғаларға өңдеу үшін, оның ішінде: «Дербес деректер субъектісінің веб-сайтын пайдалануына байланысты кандидаттарға консультациялық қолдау көрсету» мақсаттары үшін, сондай-ақ, және (немесе) сервистердің жұмыс істеуін жақсарту, көрсетілетін сервистердің спектрін кеңейту, компанияның немесе үшінші тұлғалардың ақпараттық және (немесе) жарнамалық хабарламаларын алу, пайдаланушылардың немесе үшінші тұлғалардың заңсыз және (немесе) санкцияланбаған әрекеттерінің алдын алу немесе жолын кесу, ҚР қолданыстағы заңнамасы талаптарының сақталуын қамтамасыз ету үшін статистикалық және талдамалық деректерді алу. Компания кандидаттың жеке деректерін үшінші тұлғалардың рұқсатсыз кіруінен қорғау үшін барлық қажетті шараларды қабылдайды.
  •           Сайтта кандидат орналастырған барлық ақпарат (мұндай ақпарат Қазақстан Республикасының заңнамасымен дербес деректерге жататынына немесе жатпайтынына қарамастан) тестілеуден өту үшін және (немесе) кандидаттың өзге де мүдделерінде орналастырылады және, тиісінше, Кандидат өзі туралы қандай да бір ақпаратты тек қана өз мүддесінде орналастырады.
  •           Компания сайт арқылы кандидат орналастыратын және (немесе) тарататын кез келген түрдегі мәліметтерді алдын ала тексеруді жүзеге асыруға міндетті емес. Компания өз қалауы бойынша кандидатқа кез келген мәліметтерді орналастырудан және (немесе) таратудан бас тартуға немесе кандидаттың Сайтта орналастырған кез келген мәліметтерін жоюға құқылы. Кандидат кез келген мәліметтерді орналастырумен және таратумен байланысты, оның сенімділігін, толықтығын немесе пайдалылығын бағалауды қоса алғанда, барлық тәуекелдерді дербес бағалауға тиіс екенін түсінеді және онымен келіседі.
  •           Компания Сайтқа және сайттың қызметіне жатпайтын, кәсіби бағалауды талап ететін және (немесе) компанияның құзыретіне кірмейтін мәселелер бойынша консультациялар бермейді.
  •           Кандидаттың сайтты пайдалану бойынша компанияға берген өтініштері әдеттегідей қаралады. Кандидаттың өтінішін қарау шеңберінде компанияның кандидатпен өзара іс-қимылы кандидат көрсеткен электрондық пошта мекенжайын пайдалана отырып жүзеге асырылады.
  •           Компания кандидаттың өтінішін қарау үшін қажетті ақпарат пен құжаттарды қамтымайтын; жалған ақпаратты және (немесе) анықтық белгілері жоқ құжаттарды қамтитын; бұрын компания кандидатқа жауап жіберген мәселелерге қатысты (қайталама өтініштер); күрт теріс нысанда баяндалған қорлауды, қорқытуды немесе өтініштерді қамтитын; компанияның Сайтта көзделген өтініштерді қараудың өзге де шарттары мен тәртібін бұза отырып жіберілген өтініштерін қарамауға құқылы.
 •           Сайтты пайдалану кезінде ақпарат алмасу
  •           Кандидаттарға арналған Компанияның хабарламалары Сайтта жалпыға бірдей қол жеткізу үшін жарияланады және (немесе) кандидаттар тіркеу кезінде ұсынған электрондық мекенжайлар бойынша жеке жіберіледі. Бұл ретте Кандидат жіберілетін хабарламалардың және (немесе) олардың жекелеген бөліктерінің жарнамалық сипатта болуы, сондай-ақ компания контрагенттерінің жарнамалық, ақпараттық және өзге де хабарламаларын қамтуы мүмкін екенін түсінеді, қабылдайды және келіседі. Сайтта жарияланған хабарламалар кандидатқа олар жарияланған сәттен бастап жеткізілген болып саналады.
  •           Компания кандидаттарға сайттағы кандидаттардың іс-әрекеттеріне байланысты хабарламалар мен сервистік хабарламалар жібере алады.
  •           Кандидаттардың компанияға арналған хабарламалары төмендегі 6-бапта көрсетілгендей, сайттағы өтініштерге арналған кері байланыс нысанын қоса алғанда, сайтта ұсынылған тәсілдермен жіберіледі.
  •           Сайтқа қолжетімділікті жүзеге асыра отырып, Кандидат компанияның кандидатқа өзі көрсеткен сайтқа хабарламаларды, оның ішінде электрондық хаттарды (e-mail), Дауыстық және (немесе) мәтіндік хабарламаларды (смс), тиісінше электрондық пошта мекенжайын немесе телефон нөмірін және т. б. жібере алатындығына өз келісімін білдіреді: кандидаттардың тестілеуге қатысты хабарламаларын, оның ішінде басқа пайдаланушылардан мәміле жасасу жөніндегі ұсыныстарды, компанияның немесе Компанияның өзге де ақпараттық және (немесе) жарнамалық сипаттағы ұсыныстарын және хабарламаларын, сондай-ақ  көрсетілген хабарламаларды жіберу мақсатында үшінші тұлғаларға электрондық пошта мекенжайларын және телефон нөмірлерін беруге құқылы.
 •           КЕРІ БАЙЛАНЫС
  •           Кандидаттың сайтты пайдалану жөніндегі барлық ұсыныстары мен сұрақтарын электрондық пошта мекенжайы бойынша сайттың қолдау қызметіне жіберу керек support@talantiz.kz.
  •           Жұмыс күндері Компания үміткермен кері байланысты Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша 9.00-ден 18.00-ге дейін төмендегі тәсілдердің кез келгені арқылы қамтамасыз етеді және қолдау көрсетеді:
   •           support@talantiz.kz электрондық поштасы арқылы;
   •            [8 702 802 9966] телефоны арқылы.
  •           Компания сайт арқылы жіберілген пайдаланушылардың сұрауларына алған сәттен бастап 24 сағат ішінде жауап береді.
  •            Кандидат Сайтта пікірлер (комментарии) қалдыруға құқылы.
  •           Сайтта өз пікірін (комментарии) қалдыра отырып, Кандидат компанияның шектеусіз мерзімге дербес деректерін немесе кандидаттың басқа деректерін көрсете отырып, Сайтта және өзге де дереккөздерде оны «қалай бар солай» етіп қайта шығару құқығын, сондай-ақ басқа да кандидаттардың Сайтта және өзге де дереккөздерде қарау, қайта шығару арқылы оны пайдалануға айрықша емес құқығымен оны жазу, қайта өңдеу, аудару құқығын береді, бұл ретте Компания осы түсініктеменің (пікірдің) толықтығын және (немесе) анықтығын тексермейді және оны осылай пайдалану мен оның салдарына жауап бермейді.
  •           Пікір мәтінінде әдепсіз сөздерді, былапыт сөздерді, тіл тигізу сөздерін, олардың қандай түрде және кімге жіберілгеніне қарамастан пайдалануға қатаң тыйым салынады. Соның ішінде әріптерді таңбалармен ауыстыру кезінде.
  •           Кандидатта қол жеткізе алатын, жарамды электрондық пошта мекенжайы болуы керек. Бұл ретте Компания үшінші тұлғалар пошта серверлерінде белгілеген, қабылданатын хабарламалар бойынша шектеулерге байланысты сайттан хабарламалар алудың мүмкін еместігіне, оның ішінде компанияның хабарламаларын спам немесе күмәнді хаттар ретінде анықтайтын спам-сүзгілерге кепілдік бермейді және жауапты болмайды.
  •           Кандидаттың ұялы байланыс операторының жарамды ұялы нөмірі болуы тиіс, оған кандидаттың қолжетімділігі және оны пайдалану бойынша қажетті өкілеттіктері болуы тиіс.
 •           ҮШІНШІ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ АҚПАРАТЫ
  •           Сайтта интернет желісіндегі басқа сайттарға гиперсілтемелер болуы мүмкін. Аталған үшінші тұлғалар мен олардың ақпаратын (контентін) компания қандай да бір талаптарға (анықтығына, толықтығына, заңдылығына, зияндылығына және т.б.) сәйкестігін тексермейді. Компания Кандидат сайтты пайдалана отырып қол жеткізетін үшінші тұлғалардың сайттарында орналастырылған кез келген ақпарат, материалдар, оның ішінде үшінші тұлғалардың сайттарында айтылған кез келген пікірлер немесе мәлімдемелер, жарнама және т.б., сондай-ақ осындай сайттардың немесе контенттің қолжетімділігі және оларды кандидаттың пайдалану салдары үшін жауапты болмайды.
  •           Сайтта орналастырылған кез келген сайтқа, өнімге, қызметке, коммерциялық немесе коммерциялық емес сипаттағы кез келген ақпаратқа сілтеме (кез келген нысанда), бұған сайтта тікелей көрсетілген жағдайларды қоспағанда, компания тарапынан осы өнімдерді (қызметтерді) мақұлдау немесе ұсыным болып табылмайды.
 •           ЗИЯТКЕРЛІК ҚҰҚЫҚТАР ТУРАЛЫ ШАРТТАР
  •           Сайтқа айрықша құқықтардың иесі, домендік атауға, деректер базасына айрықша құқықтарды қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, сайтты пайдалануды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін барлық техникалық әзірлемелер Компания болып табылады. Кандидат немесе өзге тұлға сайтты немесе сервистерді компанияның жазбаша рұқсатынсыз осы Қағидаларда көзделмеген тәсілдермен пайдалануға, оның ішінде Қағидаларда көзделмеген тәсілдермен кез келген нысанда мәліметтер алуға құқығы жоқ. Сайтта орналастырылған логотипке айрықша құқықтар, ресми-іскерлік қазақ тілін білуге арналған тест құрамына енгізілген зияткерлік қызмет нәтижелері тиісті құқық иеленушілерге тиесілі.
  • Кандидаттар ұсынған ақпараттың құрамына кіретін зияткерлік қызмет нәтижелеріне айрықша құқықтар тиісті кандидаттар мен құқық иеленушілерге тиесілі.
  •           Компания кандидатқа сайт объектілерін осындай пайдаланудан табыс алмастан (тікелей немесе жанама коммерциялық пайда), тек төмендегі тәсілдермен және көрсетілген шарттармен өзінің тұтынуы үшін пайдалануға айрықша емес құқық береді:
   •           пайдалану аумағы – www.qrt.kz желілік мекенжайы бойынша Интернет желісінде;
   •           пайдалану мерзімі – Ережелердің бүкіл қолданылу мерзіміне;
   •           рұқсат етілген пайдалану тәсілдері – қол жеткізу құқығы (көру және/немесе тесттен өту).
  •           Ережелермен тікелей рұқсат етілмеген тәсілмен, компанияның жазбаша рұқсатынсыз сайт объектілерін өзге кез келген жағдайда пайдалануға тыйым салынады және заңсыз болып табылады, оның ішінде Кандидат сайт объектілеріне қатысты өзіне міндеттеме қабылдайды:
   •           қандай да бір тәсілмен, қандай да бір нысанда және қандай да бір шарттарда таратпауға (сатуға, өзгертуге, сыйға тартуға, уақытша пайдалануға беруге, өзге де операцияларды, оның ішінде ашық ақпараттық-коммуникациялық желіде жүргізуге);
   •           қандай да бір тәсілмен және қандай да бір шарттармен жария етпеу (жариялау, көпшілік алдында көрсету, көпшілік алдында орындау, жалпы жұрттың назарына хабарлау және (немесе) жеткізу және өзге де тәсілдер);
   •           эфирге және (немесе) кабель арқылы хабарламау.
  •           Сайттың барлық объектілері компанияның жазбаша келісімімен ғана кез келген БАҚ-та, интернет желісінің серверлерінде немесе кез келген өзге тасымалдаушыларда қайта жаңғыртылуы, қайта басылуы және ретрансляциялануы мүмкін. Қағидалардың осы тармағында көрсетілген тәсілдермен сайт объектілерін пайдалануға компанияның жазбаша келісімін алған жағдайда, сайт объектілері бастапқы көз ретінде және құжатта баяндалған мағынаны сақтай отырып, сайтқа міндетті гиперсілтемемен пайдаланады. Бұл шектеу барлық бұқаралық ақпарат құралдарына, оның ішінде интернет желісінің беттеріне де тең дәрежеде қолданылады. Сайтқа белсенді гиперсілтеме құжат мәтінінің бірінші немесе екінші сөйлемінде көрсетілуі тиіс.
  •           Сайтта орналастырылған мәліметтер мен ақпаратты қандай да бір нысанда, кез келген ресурстарда, оның ішінде интернет-сайттарда бастапқы түрде де, құжаттардың фрагменттері түрінде де кез келген қайта басуға немесе ретрансляциялауға, қайта шығаруға, көшіруге және (немесе) таратуға тыйым салынады. Осы айдарлардың құжаттарын қандай да бір нысанда пайдалану құқығын тек құжат авторларының жазбаша рұқсатымен ғана алуға болады.
  •           Компания ҚР заңнамасында зияткерлік меншік объектілерін заңсыз пайдаланғаны үшін, оның ішінде олардың көшірмелерін немесе бөліктерін Интернет желісінде орналастыру арқылы азаматтық-құқықтық, әкімшілік және қылмыстық жауапкершілік көзделгеніне кандидаттардың ерекше назарын аударады.
  •           Компания сайт объектілерін кез келген рұқсатсыз пайдаланған және (немесе) осы Ереженің 8.4 және 8.5. тармақтарын бұзған жағдайда 500 000 теңге мөлшерінде айыппұл төлеуді талап етуге құқылы.
 •           Кандидаттың міндеттері
  •           Кандидат Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және осы Келісімге сәйкес қана әрекет етуге, сондай-ақ Сайтта және сервистерді пайдалану кезінде өз әрекеттері мен әрекетсіздігі үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес толық жауапты болуға міндеттенеді.
  •           Кандидатқа қолжетімді қызметтер мен сервистер тек осындай қызметтер мен сервистерге арналған мақсаттарда ғана пайдаланылуы мүмкін. Кандидатқа сервистерді, сондай-ақ Сайттан алынған кез келген ақпаратты мақсатсыз пайдалануға тыйым салынады.
  •           Компания кез келген уақытта өз қалауы бойынша кандидаттардың қызметтер мен сервистерді пайдалану шарттарына осы келісімнің сақталуы тұрғысынан, оның ішінде бағдарламалық құралдарды пайдалана отырып, автоматты режимде ішінара тексеру жүргізуге құқылы. Бұзушылықтар анықталған жағдайда, сондай-ақ үшінші тұлғалардан осындай бұзушылықтар туралы ақпарат алған кезде немесе компанияның пікірінше бұзушылықтар туралы куәландыруы мүмкін белгілер жиынтығы анықталған кезде, Компания хабарландыруды және (немесе) жеке кабинетке кіруді қабылдамауды немесе бұғаттауды қоса алғанда, кандидаттың қандай да бір көрсетілетін қызметтерге немесе сервистерге қолжетімділігін тоқтата тұруға немесе тоқтатуға құқылы.
  •           Компанияның жеке-дара шешімі бойынша Сайтта есепке алу жазбаларын бұғаттау кандидат жол берген қағидалар мен осы Келісімнің және компания белгілеген өзге де ережелерді бұзушылықтардың көлемі мен санына қарай уақытша немесе тұрақты болуы мүмкін. Кандидат жіберілген бұзушылықтарды жойған жағдайда, Компания бұрын бұғатталған қызметтерді немесе Сервистерді немесе кандидаттың Сайттағы есептік жазбаға кіруін қалпына келтіруге құқылы.
  •           Кандидат компанияның жазбаша рұқсатынсыз сайтқа кіру үшін автоматты және басқа бағдарламаларды пайдаланбауға міндеттенеді. Компанияның рұқсатынсыз сайттан кез келген материалдарды немесе ақпаратты (сайттағы қолжетімді түйіндемелерді, мәтіндер мен тестілеу сұрақтарын және т.б. қоса алғанда) қолмен немесе автоматты тәсілмен (бағдарламалық құралдарды пайдалана отырып) пайдалануға, таратуға, көшіруге және (немесе) шығарып алуға жол берілмейді.
  •           Тестілеуден өтудің әдеттегі тәртібінен өтпей-ақ, қарауға немесе тестілеуден өтуге мүмкіндік беретін компьютерлік бағдарламаларды пайдалануға компанияның жазбаша рұқсаты болмаған кезде қатаң тыйым салынады және жеке кабинетке және (немесе) сайтқа кіруді тоқтатуға және (немесе) бұғаттауға әкелуі мүмкін.
  •           Компанияның жазбаша рұқсаты болмаған жағдайда түйіндемені орналастырудың әдеттегі тәртібінен өтіп, түйіндемені қарауға немесе сайтта орналастыруға мүмкіндік беретін компьютерлік бағдарламаларды пайдалануға қатаң тыйым салынады және жеке кабинетке және (немесе) сайтқа қолжетімділікті тоқтатуға және (немесе) бұғаттауға әкелуі мүмкін.
  • Кандидат  міндеттенеді:
   •           сайттың инфрақұрылымына пропорционалды емес үлкен жүктеме әкелуі мүмкін ешқандай әрекет жасамаңыз;
   •           компания мен кез келген үшінші тараптың алдын ала жазбаша рұқсатынсыз сайттағы кез келген ақпаратты (кандидаттың өзі ұсынған мәліметтерден басқа) көшірмеуге, жаңғыртпауға, өзгертпеуге, таратпауға және жұртшылыққа ұсынбауға міндетті;
   •           сайттың жұмысына кедергі келтірмеу, сондай-ақ сайтқа кіруді бұғаттау немесе шектеу мақсатында автоматты жүйелердің немесе процестердің әрекетіне кедергі келтірмеу.
  •           Осы келісімді бұзудың және (немесе) сайтқа залал келтірудің жолын кесу немесе алдын алу мақсатында Компания тиісті ip-мекенжайдың немесе ip-мекенжайлар диапазонының Сайтқа кіруін бұғаттау арқылы пайдаланушылардың немесе үшінші тұлғалардың Сайтқа кіруін шектеуге құқылы.
  •           Кандидат сайттағы жекелеген сервистерге қол жеткізу мақсаттары үшін оған ұсынылатын кандидаттың бірегей сәйкестендіргіштерін (символдар жиынтығын), Сайттағы есептік жазбаны, промокодтарды және т. б. пайдалана алады.
  •           Сайтқа кіре отырып, Кандидат сайтта үшінші тұлғалар орналастырған жарнамалық ақпаратты алуға өзінің келісімін білдіреді. Кандидат компанияның мазмұнын анықтамайтынын және тиісті материалдарда сілтемелері болуы мүмкін сайттарды қоса алғанда, мұндай ақпарат үшін жауапты емес екенін түсінеді және келіседі.

     САЙТТА ЖҰМЫС ІСТЕУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАР       

Осы бөлімде ұсынылған техникалық талаптар мысал үшін келтіріледі және сайтпен қойылатын талаптарға байланысты өзгертілуі немесе толықтырылуы мүмкін:

  •           Кандидаттың бағдарламалық-техникалық құралдарына қойылатын талаптар:
   •           кандидат қол жеткізе алатын жарамды электрондық пошта мекенжайы. Бұл ретте Компания үшінші тұлғалар пошта серверлерінде белгілеген, қабылданатын хабарламалар бойынша шектеулерге байланысты қызметтер көрсетудің мүмкін еместігіне кепілдік бермейді және жауапты емес, оның ішінде компанияның хабарламаларын спам немесе күмәнді хаттар ретінде анықтайтын спам-сүзгілер;
   •           Кандидат қол жеткізе алатын және оны пайдалану бойынша қажетті өкілеттіктерге ие ұялы байланыс операторының жарамды ұялы нөмірі;
   •           сайттың салыстырмалы түрде үздіксіз жұмыс істеуі Google Chrome 10.0 және одан жоғары Интернет браузерлерінде мүмкін, ал интернет браузерінің параметрлері Java script-ті қолдауы керек. Әйтпесе, мазмұн дұрыс көрсетілмеуі мүмкін және (немесе) мәлімделген функциялардың орындалуы мүмкін болмайды;
   •           кандидаттың операциялық жүйенің талаптарына сәйкес келетін бағдарламалық-техникалық құралдарының (компьютердің, терминалдың, құрылғының) аппараттық талаптары.
  •           Сайт qrt.kz беттерінің мазмұнын дұрыс көрсету үміткердің Android және IOS операциялық жүйелері базасындағы мобильді  құрылғылардағы жеке кабинетін қоспағанда, мынадай аппараттық және бағдарламалық талаптар толық сақталған кезде ғана іске асырылады:
   •           мобильді құрылғы дисплейі ажыратымдылықты қолдауы керек:
   •           1024x768 және одан жоғары - Android;
   •           операциялық жүйенің нұсқасы 2.3.x және одан жоғары нұсқадан бастап (Android операциялық жүйесінің бұрынғы нұсқаларында тестілеу жүргізілмеген) - Android;
   •           Google Chrome интернет браузері 39.0.2171.93 және одан жоғары нұсқалары (Интернет браузерінің бұрынғы нұсқаларында тестілеу жүргізілмеген).

           Кандидаттың жеке кабинеті мобильді құрылғыда қол жетімді емес.

Мобильді құрылғыда тестілеуден өтуге жол берілмейді.

  •           Байланыс арналарына қойылатын талаптар – интернетке қосылу жылдамдығы бір құрылғыға 5 Мбит/сек. Жылдамдығы төмен байланыс арналарын пайдаланған кезде сайттың тиімділігі айтарлықтай төмендеуі мүмкін.

 

№ 1 қосымша Қысқартулар мен анықтамалар

«Өтінім білдірілген қызметтер»

сайт орындайтын тапсырмалар тізімі. Өтінім білдірілген қызметтер техникалық талаптарды толық сақтаған жағдайда ғана жүзеге асырылады.

 

«Клиент»

компанияның қызметтерін сатып алуға ниеті бар заңды тұлғаны немесе жеке кәсіпкерді білдіреді.

 

Компьютерлік инцидент

Ақпараттық жүйелердің, ақпараттық ресурстардың, ақпараттық-коммуникациялық желілердің жұмысында жеке немесе сериялы түрде туындайтын, олардың тиісінше жұмыс істеуіне қатер төндіретін және (немесе) оларда айналыстағы ақпаратты заңсыз алу, көшіру, тарату, бұрмалау, түрлендіру, жою немесе бұғаттау үшін жағдай жасайтын іркілістерді білдіреді.

 

«Жеке кабинет»

бұл кандидатқа өзінің есептік жазбасын басқаруға, оның ішінде жеке деректерді және тіркеу кезінде көрсетілген басқа ақпаратты орналастыруға, өзгертуге немесе жоюға мүмкіндік беретін сайттың бір бөлігін білдіреді.

 

«Сайт нысандары»

зияткерлік меншік туралы заңнамамен қорғалатын зияткерлік шығармашылық қызмет нәтижелерінің жиынтығын білдіреді (оның ішінде: Сайтқа кіретін және (немесе) оны қалыптастыру сайт арқылы жүзеге асырылатын құжаттар, мақалалар, өзге де ақпарат, сайттың өзі, ақпарат, материалдар, мақалалар, мәтіндер, дизайн, графикалық мазмұн, бейнелер, иллюстрациялар, фото, видео, музыка, сайтты визуалды ресімдеу элементтері, символиктер, компанияның фирмалық атауы мен қызмет көрсету белгісі, сондай-ақ сайттың басқа да объектілері)., заңды құқық иесі Компания болып табылады.

«Дербес деректер»

олардың негізінде айқындалған немесе айқындалатын кандидатқа (жеке тұлғаға) қатысты, электрондық, қағаз және (немесе) өзге де материалдық жеткізгіште тіркелген мәліметтерді білдіреді.

 

«Төлем агенті»

жеке және заңды тұлғалардан төлемдерді қабылдау және аудару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғаны немесе дара кәсіпкерді білдіреді.

 

«Кандидат»

сайтқа кірген жеке тұлғаны білдіреді (контекст не талап ететініне байланысты).

 

«Түйіндеме»

бұл кандидат туралы, оның Сайтта орналастырған, басқалармен қатар кандидаттың жеке деректерін, сондай-ақ электрондық пошта мекенжайын, білімі, жұмыс тәжірибесі, жұмыс орындары туралы мәліметтерді, сондай-ақ кандидаттың өзге де деректерін қамтитын мәліметтерді білдіреді.

 

«Тіркеу»

Сайтта кандидаттың есептік жазбасын жасау процесін білдіреді.

 

«ҚР»

Қазақстан Республикасы дегенді білдіреді.

«Сервистер»

сайттағы кандидаттар үшін қол жетімді функционалдық мүмкіндіктерді, қызметтерді, құралдарды білдіреді.

 

«Қызметтер»

келісім шарттарына сәйкес кандидаттарға компания көрсететін қызметтерді білдіреді.

 

 «Есептік деректер»

кандидаттың аты мен паролін, сондай-ақ кандидатқа қатысты өзге де мәліметтерді білдіреді.

 

«Есептік жазба»

бұл кандидатқа сайттың белгілі бір функционалына қол жеткізуге, сондай-ақ есептік жазба аясында орналастырылған кандидаттың жеке мәліметтеріне немесе басқа жеке ақпаратына қол жеткізуге мүмкіндік беретін сайттың арнайы бөлімін білдіреді.

 

 

 

Құрылған күні: 20.11.2020

© Все права защищены 2020